Zeytinyağı

Dünya dane zeytin üretimi 2018 yılı itibariyle 9,8 milyon ha alanda 21 milyon ton olup en fazla üretim alanına sahip ülke İspanya’dır İspanya’yı Tunus, İtalya ve Fas takip etmektedir. Türkiye, Yunanistan’dan sonra 6. sırada yer almaktadır.Dünya’da Akdeniz Havzası iklim özellikleri gösteren yaklaşık 40 ülkede, 2018 yılı itibariyle 21 milyon ton zeytin üretilmektedir. En fazla üretim yapan ülke İspanya’dır. Türkiye ise İtalya ve Fas’tan sonra 4. sırada yer almaktadır. Zeytin ham olarak tüketilemediği için işlenmektedir. Bu nedenle üretici ülkelerin dane zeytin üretim miktarları yağlığa ve sofralığa işlenen olarak değişim göstermektedir. Ülkemizdeki zeytin plantasyonlarının hızla artması ve son 10 yıl içerisinde tesis edilen bahçelerin tam olarak ürün vermesiyle birlikte ülkemizin zeytin üretiminde yakın gelecekte ciddi anlamda artış beklenmektedir.

Türkiye’de zeytincilik, gerek Osmanlı İmparatorluğu gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra önemli tarımsal faaliyet alanlarından biri olmuştur. Dünya’da değişen düzenin tarımsal üretime getirdiği yeni bakış açıları, Türkiye’de tarım, gıda ve dolayısıyla zeytin ve zeytinyağı politikaları üzerine etkili olmaktadır. Zeytin üretimi Türkiye’de tarım sektörünün en önemli faaliyetlerinden biridir. Türkiye’de üretilen zeytinin büyük bir miktarı iç tüketime yönlendirilmektedir. Türkiye’de üretilen sofralık zeytinin %85’i siyah, %15’i yeşil ve rengi dönük olarak işlenmektedir. Türkiye sofralık zeytin üretiminin yıllık 89 bin tonluk kısmını ağırlıklı olmak üzere Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Almanya’ya ihraç etmektedir. Tüm bu yönleriyle bakıldığında insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan zeytin çok sayıda üreticinin gelir kaynağını teşkil etmesi ve sanayi hammaddesi olması bakımından ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde 2019 yılı itibariyle dane zeytin üretimi 1,5 milyon tondur. Sofralık zeytin ihracat miktarı 2019 yılı itibariyle 89 bin ton olup 141 milyon dolar gelir elde edilmiştir. İthalatta uygulanan gümrük vergisi oranı %39’dur.

Türkiye zeytinyağı üretimi yıllara göre değişmekle beraber 2019-2020 sezonunda 225 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Yağ randımanı %20 olarak yüksek bir orana ulaşmıştır. Diğer yıllarda ise randıman %14 ile 18 arasında değişmiştir