Hasat

Meyve yetiştiriciliğinde esas bol ve kaliteli üretimin yanında bahçeden çıkan ürünün mümkün olan en az kayıpla tüketiciye ulaşmasıdır. Bu da ancak doğru zamanda hasat edilen ürünün uygun koşullarda depolanması ve son tüketiciye kadar uygun şartlarda nakli ve muhafazası ile mümkündür.

Bitki ve toprak üzerinde belirli bir gelişme aşamasına erişen belirli bir olgunluk derecesine ulaşan meyveler bitkiden koparılır. Bu işleme hasat veya derim denir. 

Hasat olumu: Ürünün hasat edilmeye hazır ve uygun olma durumudur. Fizyolojik anlamda hasat olumu, ağaç üzerinde fiziksel gelişmesi tamamlamış ve hasattan sonra olgun olarak tüketilen meyvelerde yeme olumuna ulaşmayı sağlayabilecek, yeme olumundan önceki olgunluk durumudur. Bu durumda fiziksel gelişme durmuş veya durmak üzeredir. Fakat biyokimyasal olaylar bakımından yoğun bir dönem başlamıştır. Kısaca; meyve daldan ayrıldıktan sonra en yüksek yeme kalitesine ulaşmak için gereken olgunlaşma olaylarının tamamlanmasını sağlayacak durumdadır. Hasat olumunu iklim ve toprak koşulları, kültürel işlemler ve çeşit etki eder.