Verimli Hasat

Hasat, üretimin en önemli işlemlerinden biri olup, ürünün kalitesine direk etki eder. Ürünün doğru zamanda ve doğru yöntemlerle hasat edilmesi elde edilecek ürünün miktarını ve kalitesini belirlediği gibi gelecek yıllardaki verim için de belirleyici olur.

Yerden toplama; hasat zamanı geldiğinde ve hasada karar verildiğinde öncelikle yere düşmüş olan ürünler toplanarak elde edilir, bu uygulama kesinlikle tavsiye edilmez. Toplama işlemi genellikle elle toplama şeklinde olur. Ağaçtan kendiliğinde yere düşmüş ve bir süre yerde beklemiş olduğundan tahmin edileceği gibi kaliteli ürün elde edilemez. 

Mekanik hasat;dalları sarsarak ya da meyveyi silkerekhasat süresini kısaltan, çalışma şartlarını kolaylaştıran, işçilik masraflarını azaltan, iş veriminin yüksek olduğu, ürün kalitesi ve ağaç üzerinde olumlu etkisiyle üretimin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan bir yöntemdir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise; nemli havada hasat yapılırken hastalık yayılmaması için hasat ekipmanları ağaçtan ağaca geçerken temizlenmeli, hasta yapraklar ve dallar özenle bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Hasat sonrasında ağaçlara koruyucu ilaç atılmalıdır (Bakırlı ilaçlar).